Business Coach 130

Tematikánk az ICF (Inretnational Coach Federation) által elvárt coach kompetenciákra és etikai kódexre épülnek. A képzés 6-7 hónapig tart, 13 alkalom 2 hetente választható hétköznap vagy szombati napokon, folyamatos mentori támogatással, 6-8 fős csoportokban.


Coach szeretnél lenni?

Elvárják tőled, hogy fejleszd (Coach-old) a hozzád tartozó kollégákat?

Kíváncsi vagy mit és hogyan csinál egy igazi coach?

Ma már mindenki coach, de miért is?

 

Amennyiben, fontos számodra vagy a cégednél elvárják tőled, hogy egy nemzetközi Coach szervezet elvárásainak, iránymutatásának megfelelő képzésen tanulj... 

Jó helyen jársz, a 130 órás képzésünk pont ilyen!

 

Nálunk Business Coach Végzetséget szerezhetsz, ha a magasabb szint a cél, segítünk neked az ICF (Inretnational Coach Federation) nemzetközi ACC, PCC (Associate, Profession Certifed Coach) minősítések megszerzésében is. 

 

Ajánljuk neked a 130 órás képzést, ha Te:

 

 • Vezetőként vagy HR szakemberként dolgozol, rajtad múlik a csapat motiváltsága, ezek mellett el kell érned a tervszámokat, mindezt jó hangulatban

 

 • Saját cégedet vezeted, fontos számodra a hatékonyság és a jó légkör

 

 • Multinacionális vállalatnál dolgozol, de szeretnél előbb-utóbb saját vállalkozást

 

 • Tanácsadó, Tréner, Tanár, Pszichologus vagy, szeretnéd alkalmazni munkád során a coachingot, teamcoachingot

 

 • Segítőként vagy Nonprofit szektorban dolgozol, szeretnél egy olyan módszert, ami hatékonyan működik

 

 • Coach szeretnél lenni, mert tetszik neked ez a szakma

 

Tematikánk az ICF (Inretnational Coach Federation) által elvárt coach kompetenciákra és etikai kódexre épülnek.

A képzés 8 hónapig tart, 13 alkalom + gyakorlat 2 hetente szombati napokon, folyamatos mentori támogatással, 6-12 fős csoportokban.

 

 

A képzés célja:

 

Olyan iskolát képzeltünk el, ahol az üzleti (Business) világban dolgozó ügyfelek megoldásaival foglalkozunk. Azon dolgozunk, hogy a nálunk végzettek olyan coachcsá váljanak, akik könnyen átsegítik ügyfeleiket a nehéz helyzeteken, döntéseken. Célunk, hogy a hallgatóink önállóan, képesek legyenek az ICF (International Coach Federation) által meghatározott coach kompetenciák mentén végezni munkájukat!

 

Nem képviselünk coaching irányzatot, ezért a képzéseinken megmutatjuk, mit kell tudniuk a leendő coachoknak a különböző módszertanokról!

 

Továbbá célunk a résztvevők magabiztosságának megalapozása az alábbi szakmai kompetenciákban:

 

A) Az alapok megteremtése

B) A kapcsolat kialakítása

C) Eredményes kommunikáció

D) A tanulás és az eredményesség elősegítése

 

Bővebb információ a kompetenciákról: http://www.coachfederation.hu/icf-kompetenciak

 

A képzést ajánljuk:

 

 • Vezetőknek és HR szakembereknek
 • Multinacionális vállalatnál dolgozóknak
 • Tanácsadóknak, Trénereknek, Tanároknak, Pszichológusoknak
 • Segítőknek, Nonprofit szektorban dolgozóknak
 • Aki Coach szeretne lenni

 

A képzésre történő jelentkezés feltételei:

 

 • Felsőfokú végzettség
 • Személyes találkozó, beszélgetés

 

A jelentkezés módja:

 

http://coachschool.hu/elerhetoseg honlapon található űrlap kitöltésével vagy az attila.sera@smcoach.hu e-mail címre küldött jelentkezéssel.

 

 

Képzésünk 4 részre bontható:

 

a) 8 hónap alatt az ICF (International Coach Federation) coach kompetenciákon alapuló tantermi oktatás folyik 13 alkalommal, amelynek célja, hogy a nemzetközi elvárásoknak megfelelve tanuljuk meg a coaching szakma alapjait és ezek mentén gyakoroljunk. Minden képzési nap elméletet és gyakorlatot is tartalmaz!

  

b) 3-4 hónap alatt 2 ügyféllel 6 alkalmas folyamatot visz végig a hallgató a Coach School által biztosított gyakorlati helyszínen.

 

c) A képzési és gyakorlati idő alatt mentori és szupervíziós alkalmakat biztosítunk.

 

d) Vizsga, amelynek keretében a hallgatók egy prezentáción keresztül mutatják meg szakmai rátermettségüket. A vizsgát demó coaching ülés zárja, ahol a kompetenciák mentén visszajelzést kapnak az oktatóktól.   

 

 

A képzést vezető oktató:

 

 • Séra Attila PCC Coach, Tréner, Teamcoach

 

A képzés módszerei:

 

A képzést kiscsoportos formában 6-12 fő részvételével tartjuk.

A tantermi órák keretén belül az elmélet és gyakorlat aránya 30-70%.

 

Gyakorlati módszereink:

 • Akvárium coaching
 • Esettanulmányok
 • Hangfelvételek elemzése
 • Mentor coaching
 • Páros és triád gyakorlatok
 • Szupervízió, esetmegbeszélés
 • Videó felvétel és elemzés

 

Visszajelzést PCC Coach oktatóktól és mentoroktól kapnak az ICF coach kompetenciák mentén. A coaching folyamatokat haladási naplóban vezetik.

 

További információk:

 

A képzés nyelve: Magyar

A képzés időtartama: 8-10 hónap (függ a szakmai gyakorlat idejétől)

Óraszám: 130 óra, amiből a tantermi órák száma 104 (13 alkalom) + 20 óra gyakorlat és 6 óra mentori támogatás

 

 

A tantermi órák tananyaga:

 

1 nap. Coaching alapismeretek 

A coaching alapfogalmak, jellemzők, típusok, szereplők megismerése, szerződésmegkötés.

Mi a coaching és mi nem az? Milyen egy jó Coach?

 

Az első napon megismerjük a coaching történetét, alapjait, az etikai irányelveket és a szakmai normákat. Természetesen mi is szerződést kötünk, ami elkísér minket a képzés idején, ezzel a Coaching szerződés megkötése coach kompetenciát is gyakoroljuk.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Megfelelés az etikai irányelveknek és a szakmai normáknak
 • Coaching szerződés
 • Tudatosság létrehozása

 

2 nap. Önismeret, a felelősség kérdése

Saját magunk és leendő ügyfeleink működésének megismerése, bizalom és közelség kialakítása.

 

Bizalom és közelség kialakítása mentén ismerjük meg a leendő ügyféltípusainkat és rálépünk az Önismeret útjára. A hallgatók ezen az alkalmon már láthatnak egy demó coaching ülést, amikor az egyik résztvevő által hozott esettel dolgozunk élesben.  

 

 A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
 • A coach jelenléte

 

3 nap. A coaching folyamata, szerződéskötés

Coaching modellek, akvizíciós-háromszög beszélgetés, lezárás, értékelés, visszajelzés.

 

A résztvevők megismerik és gyakorolják párokban, triádokban a coaching teljes folyamatát, megismerik a szerződéskötés jelentőségének fontosságát, megértik miért fontos, és mire van szükségük ahhoz, hogy jó szakemberré váljanak Carl Ransom Rogers segítségével.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Coaching szerződés megkötése
 • Értő figyelem
 • Hatásos kérdezéstechnika
 • Közvetlen kommunikáció

 

4 nap. Társterületek

Mi a különbség? Tréning, mentoring, terápia, mediáció, közvetlen és direkt kommunikáció.

 

Részletesen megbeszéljük, mi a különbség a társterületek között, szituációkon keresztül értjük meg, mikor beszélünk coachingról és mikor nem hívhatjuk coachingnak a kapcsolatot. Gyakoroljuk a 7. kompetenciát a közvetlen és direkt kommunikációt. Beazonosítjuk azokat a helyzeteket, amikor más típusú segítségre lehet szüksége az ügyfélnek.

 

 A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Megfelelés az etikai irányelveknek és a szakmai normáknak
 • Közvetlen kommunikáció

 

 

5 nap. ICF Etikai irányelvekcoach kompetenciák

Kompetenciák. Nemzetközi akkreditáció, minősítés ACC, PCC, MCC. ROI a haladás mérése.  

 

Ezen a napon részletesen végigvesszük az ICF Etikai kódexet, a 1-11. Coach kompetenciákat, megismerik a résztvevők a Nemzetközi minősítés feltételeit, képbe kerülnek a piaci trendekkel és megtanulják, hogyan lehet mérni a coaching folyamat haladásának hatékonyságát.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • 1-11 kompetencia

 

6 nap. EQ Érzelmi intelligencia, a Coach önreflexiója és az Intuíció szerepe a folyamatban

Bizalom és közelség kialakítása kerül fókuszba.

 

Az érzelmi intelligencia és az intuíció a coach-működés legfontosabb hozzávalói. A résztvevők megismerkednek néhány eszközzel és megpróbáljuk az EQ-t is mérni, megtanuljuk ezen a napon a tesztek szerepét egy coaching folyamatban. Mikor és meddig használhatok teszteket, 360 fokos kiértékeléseket? Hogyan és mikor kapcsolódhat be a folyamatba? A nap végén pedig az önreflexiót gyakoroljuk, keressük a kapcsolatot az EQ, az intuíció és az önreflexió között.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
 • Értő figyelem
 • Tudatosság létrehozása

 

7 nap. Hatásos kérdezéstechnika

A képzés folyamán nagyon fontos szerepet játszik a kérdezéstechnika, sokat gyakoroljuk, de ezen a napon összefüggésbe hozzuk az intuícióval, az érzelmi intelligenciával, és próbálunk szintet lépni a kérdezéssel kapcsolatban, megkeressük a sorompókat, amik gátolnak minket a kommunikációban.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Hatásos kérdezéstechnika
 • Közvetlen kommunikáció

 

8 nap. Gyakorlat

Valódi ügyfelekkel gyakoroljuk a coaching üléseket. Hogyan alkalmazzuk az eddig tanultakat?

 

Elérkezik a gyakorlás napja, fókuszban az 5. kompetencia, az értő figyelem – aktív hallgatás.  Valódi meghívott ügyfelekkel találkoznak a hallgatók, megtapasztalhatják, hogyan működnek éles helyzetekben. A feladat egy teljes folyamat bemutatása a szerződéskötéstől a tervezés – célkitűzés – akcióterv hármasig.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Megfelelés az etikai irányelvek és a szakmai normáknak
 • Coaching szerződés
 • Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
 • A coach jelenléte
 • Értő figyelem – aktív hallgatás
 • Akcióterv készítése
 • Tervezés és célkitűzés
 • A haladás mérése és a felelősség kérdése

 

 

9 nap. Coaching módszertanok 

Tranzakciók a coachingban. Énállapotok, játszmák kezelése.

 

Megismerjük a TA (Tranzakció Analízis) módszertant, használjuk az én üzeneteket, és kiállunk a saját érdekeinkért, szükségleteinkért. Megtanuljuk az egyes énállapotokat, beszélünk a játszmákról és gyakoroljuk, hogyan-milyen szituációkban segít nekünk, ha ismerjük a TA-t.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
 • Coach jelenléte

 

10 nap. Célkitűzés, Akcióterv

Az ember újra programozható. Szavainkat, gondolatainkat és magatartásunkat hozzárendeljük céljainkhoz, célkitűzés és a haladás mérése a fókuszban.

 

Több módszertannal ismerkedünk ezen a napon, amelyek közelebb hozzák nekünk az Akcióterv készítése, tervezés, célkitűzés, haladás mérése és felelősségvállalás témaköröket. Megtanuljuk, mi a különbség a Brief, a megoldásközpontú és a Gestalt módszertanok között.

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Tudatosság létrehozása
 • Akcióterv készítése
 • Tervezés és célkitűzés
 • A haladás mérése és a felelősség kérdése

 

11 nap. Eszközök a coachingban 

Közvetlen kommunikáció kártyák használatával, feladatok, játékok alkalmazása a coaching folyamatban.

 

A Points of You™ játékainak egyik sarokköve, hogy aktivál mind az intuíciókat és érzelmeket irányító jobb agyféltekét, mind a logikus gondolkodásért felelős bal agyféltekét. Ezen a napon a 7. közvetlen kommunikáció és a 8. Tudatosság létrehozása kompetenciák kerülnek előtérbe. Az egyik legkedveltebb nap a képzésben, hiszen eszközöket adunk a hallgatóknak!  

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Coaching szerződés
 • Közvetlen kommunikáció

 

12 nap. Team és csoport coaching

Akcióterv készítése, tervezés, felelősségvállalás, támogatás.

 

A csapat és csoport coaching egyre népszerűbb a vállalatok életében, ezért mi is oktatjuk, használjuk a mindennapi munkánk során. Ezen a napon csoportos coaching folyamatokat gyakorolunk, keressük a hasonlóságokat és a különbségeket az egyéni és csoportos coaching között.

„A megoldás a csoportban, csapatban van.” (Séra Attila)

 

A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • Megfelelés az etikai irányelveknek és a szakmai normáknak
 • Coaching szerződés
 • Tudatosság létrehozása
 • Akcióterv készítése
 • Tervezés és célkitűzés
 • Haladás mérése és a felelősség kérdése

 

 

13 nap. Vizsga és visszajelzés az ICF Coach Core kompetenciák alapján

 

A hallgatók a csoporttársak és oktatók előtt egy önreflektív prezentáción keresztül mutatják meg szakmai rátermettségüket. A vizsgát demó (1-11. kompetencia) coaching ülés zárja, ahol a kompetenciák mentén visszajelzést kap az oktatóktól.

 

 A modul során tanított ICF kompetenciák:

 • 1-11 kompetencia megfigyelése
 • Visszajelzés adása

 

Megfigyelés, visszajelzés

Képzésünk alatt az ICF elvárásainak megfelelve, minden résztvevőnk legalább 5 alkalommal kap lehetőséget coaching üléseinek megfigyelésére, amiről írásos visszajelzést kapnak az oktatóktól, mentor coachtól. A kiscsoportos, triád gyakorlatok alatt a hallgatók megfigyelő lapokat használnak, amelyek segítségével írásos és szóbeli visszajelzést adnak egymásnak.

 

Gyakorlási lehetőségek:

 • Akvárium szituációban
 • Gyakorló coaching napon
 • Hangfelvétel meghallgatás
 • Mentor coachingban
 • Modulok alatt, önkéntesen vagy választás alapján
 • Triád gyakorlatokban
 • Vizsgán

 

Minden tantermi nap alkalmával és a fenti gyakorlási lehetőségek alatt akvárium szituációban gyakorolnak a résztvevők, ekkor az esethozó választ magának coachot a hallgatók közül. Az ülések időtartama 30-45 perc, amit a csoporttársakon kívül egy PCC oktató is figyelemmel kísér. Az ülés végén a megfigyelőlapok segítségével a gyakorló coach visszajelzést kap az ICF kompetenciák mentén.

 

Hangfelvételek rögzítéséhez engedélyt kérünk és betartjuk az ezzel kapcsolatos szabályokat. A hanganyagot nem vágjuk, módosítjuk, a képzés befejezése után kérésre megsemmisítjük.

 

Szakmai gyakorlat:

 

Célja a tantermi napok alatt megszerzett tudás, tapasztalat és készségek integrálása vállalati (Business) környezetben; szeretnénk, ha magabiztosan alkalmaznák hallgatóink az ICF coach kompetenciákat.

 

20 óra gyakorlat alatt minimum 2 ügyféllel 6 alkalmas folyamat a cél, amit haladási napló segítségével követünk, a folyamat végén pedig visszajelző értékelő lapot kérünk az ügyfelektől.

Az ülésekkel kapcsolatos elvárások: 2 hetente (ügyfél kérése esetén változhat) 1 alkalommal találkoznának az ügyfelükkel, átlagosan 60-90 perc hosszúsággal. A coaching folyamat tartalmazhatja a HR és a követlen vezetővel a 0-ik találkozót és a záró beszélgetést, de a gyakorlati óraszámba nem számítjuk bele. A gyakorlati idő alatt a hallgató haladási naplót vezet, az ügyfél engedélyével hangfelvételt készít.

 

Minőségbiztosítás:

 

A szakmai gyakorlatot biztosító vállalattal a Coach School szerződést köt, az esetlegesen felmerülő problémákat kezeli, a gyakorló coachot pedig mentoringgal, szupervízióval és esetmegbeszéléssel támogatja.

 

Mentor coaching:

 

A szakmai gyakorlat támogatása és a folyamat közben felmerülő kérdések tisztázása érdekében a hallgatók 3 óra egyéni (személyes vagy Skype) mentor coachingot és 3 óra csoportos (5-7 Fő) mentor coachingot, esetmegbeszélést vagy szupervíziót kapnak, előre egyeztetett időpontban. A mentor coachingok során a hallgatók coaching szakmai gyakorlatának tapasztalatairól beszélgetünk strukturált keretek között, feldolgozva sikereket és elakadásokat egyaránt. A találkozó elején a csoport dönti el, melyik forma lesz a leghasznosabb számukra. A mentorálást, támogatást végzők PCC minősítéssel rendelkeznek.

 

A folyamat során mélyíthető coach kompetenciák:

 • Etikai irányelvek
 • Coaching szerződés
 • Bizalom és közelség kialakítása az ügyféllel
 • Coach jelenléte
 • Tudatosság megteremtése
 • Haladás mérése és a felelősség kérdése

 

Mennyibe kerül?

 

A képzés díja: 700.000 Ft +Áfa

 • Kedvezményeket adunk, ha részt veszel a nyílt napunkon 10 %, ha 2-n irtakoztok be 15 % és egyedi elbírálás.
 • A képzés elkezdésének feltétele a képzési díj 20 %-ának befizetése
 • A további részletek teljesítéséről, egyénileg állapodunk meg
 • A fizetési feltételeket szerződésben rögzítjük

 

Lemondás, visszalépés feltételeket az általános szerződési feltételek (ÁSZF) tartalmazzák, amelyek weboldalunkon elérhetőek  http://coachschool.hu/aszf

 

Vizsgára bocsátás feltételei

 

 • Részt vett a tantermi képzés min 75 %-án
 • Legalább 4 alkalommal volt coach
 • Legalább 3 alkalommal volt ügyfél
 • Választott mentort és a mentor vállalja
 • A képzés teljes árának befizetése

 

Amit a képzés tartalmaz:

 

130 óra elmélet és gyakorlati oktatást

PCC minősített oktató tudásának, tapasztalatának átadása

2 coaching folyamatot valódi ügyféllel

6 óra mentori támogatás

Kvalifikált Business Coach oklevél

Gyakorlati hely biztosítása 

 

Oktatóink PCC (Professional Certified Coach) szintű tapasztalt Coachok, akik a mindennapi munkájuk során alkalmazzák azokat a módszereket, amit oktatnak!Érdekel, jelentkezem!Coach képzés 120Belső coach képzés