Konfliktus és Stressz

Az egyén és a csoport mentálhigiénés állapotának javítása engedélyezési száma: E-001631/2017/D004


A program engedélyezési száma: E-001631/2017/D004

 

Konfliktus- és stresszkezelés tréning

 

Megnevezése

Konfliktuskezelés

Célja

A résztvevők a tréning folyamán megismerkednek a konfliktusok keletkezésének folyamatával, megtanulják értelmezni környezetük konfliktusait és saját konfliktusjelzéseiket. Megtanulják a konfliktusból együttműködés módszer alkalmazását, megismerkednek a konstruktív konfliktuskezelés nélkülözhetetlen technikáival. A szociális hátrányokkal küzdő emberek sikerességének támogatásához a családokkal való aktív együttműködés és a problémákról való közös gondolkodás is szükséges. A közös programok keretében a résztvevők olyan élményekkel, tapasztalatokkal gazdagodnak, amelyek a szociális kompetenciák fejlesztését eredményezik. Az együttműködés szerepet játszik a konfliktusok megelőzésében, illetve a kialakult konfliktushelyzetek közös megoldásában.

Tartalma

 I. A konfliktusok keletkezése

 • A konfliktusok keletkezésének módjai
 • A konfliktushelyzetek és a konfliktusveszélyt jelentő helyzetek felismerése
 • A megelőzés, a korai elkerülés lehetőségei
 • Az „alvó vulkán”-effektus és a vészjelzések

 II. A konfliktusok természete, fajtái

 • Az agresszió szerepe a konfliktusban
 • A konfliktusok dinamikája
 • A konfliktushelyzetek jellegzetes típusai

 III. A konfliktusok feloldásának eszközei

 • A konszenzuskeresés
 • A konfliktuskezelés lehetséges módszerei

Terjedelme

10 óra

Elméleti órák száma

3 óra

Gyakorlati órák száma

7 óra

 

Megnevezése

Stresszkezelés

Célja

A tréning során olyan stratégiák kialakítása a cél, amelyek segítségével a stressz kontrollálhatóvá válik, fokozódik a feszültségtűrés, nő a tűrőképesség, valamint javul a teljesítmény.

Tartalma

 I. A stressz felismerése, kezelése

 • A stressz keletkezése
 • A stressz felismerése
 • A frusztráció és a düh

 II. Az érzelmek és indulatok tudatosítása, kezelése

 • A szubjektív érzelmek és az objektív tények elkülönítésének eszközei
 • Asszertivitás a konfliktusok kezelésében
 • A személyiséghez illeszkedő optimális stratégiák

 III. A konfliktus előnyei, használhatósága

 • A konfliktus, a stressz, a válság, mint pozitív fogalom
 • A konfliktus energiáinak irányítása
 • A konfliktusok szerepe a kapcsolatok elmélyítésében

Terjedelme

10 óra

Elméleti órák száma

3 óra

Gyakorlati órák száma

7 óraÉrdekel, jelentkezem!Ajánlatot kérek!VáltozásmenedzsmentIdőgazdálkodásAsszertiv kommunikáció