Változásmenedzsment

A szervezet és a környezet viszonyrendszere engedélyezési szám: E-001631/2017/D002


 A program engedélyezési száma: E-001631/2017/D002

 

 Döntéselméleti és változásmenedzsment tréning

 

Megnevezése

Döntéselmélet, döntésgyakorlat

Célja

A modern tulajdon működtetés, szervezet (intézmény, projekt, folyamat) fejlesztési lehetőségeinek elengedhetetlen része a nézőpontok ütköztetése mentén kialakítandó konszenzuskereső magatartásmód elsajátítása. A kommunikáció és részvétel során: kapcsolatba lép a technokrata és helyi tudás; megértés és közös tanulás indul; kognitív térképek és gondolkodás összecsiszolódhat; az interakció új szabályi és normái alakulnak ki; a versengő tárgyalás mellé beléphet az integratív; a „racionális projektből” kilépve kommunikatív mezőbe kerülnek a szereplők. Ezeken keresztül jöhet létre a megértés és tanulás; a koordináció és szinergia; a megvalósítható elképzelések és döntések.

A tréning résztvevői a strukturális gondolkodás fejlesztése mentén elsajátíthatják a döntéshozatali mechanizmusok folyamatát, a motiváció valamint a motiválás lehetőségeit és kihívásait, megismerkednek a szervezet belső viszonyainak feltérképezésével, a szervezet és környezet viszonyrendszerével, érdek és erőtérképével.

Tartalma

A problémamegoldás rendszerelméletű elmélete, döntéselméleti irányzatok.

Döntéselméleti alapok, döntéselméleti modellek.

A döntés pszichológiája, személyiség és döntéshozatal.

Döntéselméleti módszerek. Normatív, racionális modellek.

Leíró döntéselméleti módszerek, a döntések etikája.

Kockázat és döntés, a valószínűségelmélet különböző irányzatai.

A kockázat döntéselméleti felfogása, kockázatelemzés.

Csoportos döntési módszerek.

Egyetértés és teljes ellentmondás, egyetértési együtthatók. Korlátozott racionalitás.

Terjedelme

10 óra

Elméleti órák száma

4 óra

Gyakorlati órák száma

6 óra

 
 
 

Megnevezése

Változásmenedzsment

Célja

A képzés célja bemutatni a változásmenedzsment legfontosabb elméleteit, amelyek elősegítik a mélyreható változtatások természetének mélyebb megértését; megismertetni a változásmenedzsment alapvető módszereit, amelyek megkönnyítik a mélyreható változtatások véghezvitelét. A tréning olyan témaköröket érint, mint a változásmenedzsment alapfogalmai, a változtatás sikerének kritériumai, feltételei, elvi hibalehetőségei, szakaszai, erőtere és színtere (kongruencia-modell). A résztvevők a tréning során elsajátíthatják a változások menedzselésének segédmódszereit: a meggyőzést, az értekezlettechnikát, a tárgyalástechnikát. Megismerkednek a csoportgondolkodás és a szervezeti kultúra megváltoztatásának technikáival valamint a szervezet változtatási kapacitásával.

Tartalma

I. A változásmenedzsment elmélete

- A változtatás és a menedzsment kapcsolata

- A változtatás sikerének kritériumai

- A sikeres változtatás feltételei

- A változtatás lélektani szakaszai és erőtere

- A szervezeti kongruencia és a változtatás összefüggései

- Menedzsment koncepciók és a változás

II. Változásmenedzsment a gyakorlatban

- A változtatás szereplői

- A változtatás tervezése: jövőkép és status quo

- Az elfogadtatás eszközei

- Az ellenállás kezelése

- A változásmenedzselés szintjei

- A projekt- és a változásmenedzsment kapcsolata

- Változtatási programok (Szervezetfejlesztés, TQM, BPR, Benchmarking)

- A változások irányításával összefüggő kommunikációs feladatok

- A szervezeti kultúra átalakítása

Terjedelme

10 óra

Elméleti órák száma

4 óra

Gyakorlati órák száma

6 óraÉrdekel, jelentkezem!Konfliktus és StresszIdőgazdálkodásAsszertiv kommunikáció