Asszertiv kommunikáció

Képességek és a kommunikáció fejlesztés Engedélyezési száma: E-001631/2017/D001


 A program engedélyezési száma: E-001631/2017/D001

 

Asszertív kommunikációs tréning

 

Célja

Az asszertivitás olyan szemlélet és viselkedésmód, amelynek birtokában jogainkat úgy tudjuk érvényesíteni, hogy közben tekintettel vagyunk mások jogaira is. A szociálisan kompetens (asszertív) személy kisebb-nagyobb mértékben rendelkezik olyan képességekkel, amelyek segítségével az önérvényesítés és a szociális alkalmazkodás követelményeit összhangba tudja hozni. A tréning célja e képességek és a kommunikáció fejlesztése a hatékony konfliktuskezelés érdekében.

Tartalma

I.  A személyiség fogalma

- személyiség fogalmának meghatározása

- Freud és Berne személyiségfelépítésének bemutatása

II. Önértékelés és én-kép

- A pozitív én-kép, jelenlegi énképpel való szembesítés, az önértékelés növelésének lehetőségei

- A pozitív gondolkodás és a kommunikációs jellemzők felmérése

III. Asszertivitás és kommunikáció

- A különböző magatartásformák elméleti és gyakorlati formái

- Mi az asszertivitás, agresszió, passzivitás, manipuláció?

- A figyelem irányítása, önmagunk és a másik meghallgatása

- Az önbecsülés növelésének lehetőségei a kommunikációban

IV. Az asszertivitás kommunikációjának begyakorlása

- Önbizalom, önuralom, belső folyamataink

- Testbeszéd, hangerő, intonáció, nonverbális kommunikáció

- Tükrözés, őszinteség, direkt közlés, spontaneitás

- Egyéni problémák, valós élethelyzetek önérvényesítő kommunikációval való

megoldása

Terjedelme

30 óra

Elméleti órák száma

10 óra

Gyakorlati órák száma

20 óraAjánlatot kérek!VáltozásmenedzsmentKonfliktus és StresszIdőgazdálkodás