Időgazdálkodás

A személyes hatékonyság növelése engedélyezési szám: E-001631/2017/D003


 

 A program engedélyezési száma: E-001631/2017/D003

 

 Időgazdálkodás és munkakultúra fejlesztés tréning

 

Megnevezése

Időgazdálkodás

Célja

A tréning célja, hogy a résztvevők elsajátítsák a tudatos időgazdálkodás módszereit, képesek legyenek megfelelően priorizálni a feladataikat és betartani a határidőket, mellyel személyes hatékonyságukat növelni tudják.

Tartalma

I. Mi az idő? – Az Ön időgazdálkodása

- A személyes hatékonyság összetevői

- Az időgazdálkodás elemei

- A hatékony időgazdálkodás külső és belső feltételei

II. Az időgazdálkodás természettörvényei

- Döntés, elköteleződés, tervezés, cselekvés

- Életpálya-, munka- és feladattervezés.

- A prioritások meghatározása

III. Időrablók

- A halogatás és az időtolvajok

- Saját időrabló szokásaink

- A halogatás legyőzése

IV. A hatékony időgazdálkodás

- Időgazdálkodási technikák

- Prioritások a Sürgős – Fontos tengelyen: a rangsor felállításának alapja

- Együttműködés másokkal – időtervezés és team munka

- Időgazdálkodás és mentálhigiéné

Terjedelme

10 óra

Elméleti órák száma

4 óra

Gyakorlati órák száma

6 óra

 

 

Megnevezése

Munkakultúra fejlesztés

Célja

A munkaerő és munkakultúra fejlesztése, javítása nem igényel nagy befektetést, és általa az egész gazdaság teljesítőképessége javulhat. A tréning célja a szemléletváltozás, változásra való hajlandóság erősítése, azoknak a csapatban rejlő kollektív erőforrásoknak, meglévő kompetenciáknak, hatékony működési sémáknak, valamint egyéni és közös gyakorlati tapasztalatoknak a felszínre hozása, melyekre a szervezet építhet, melyek a változás, az új helyzet felelősségtudatos és hatékony kezelését támogatják.

Tartalma

I. Vezetői hatékonyságfejlesztés

- Személyes vezetői tulajdonságok

- A vezetői szereppel kapcsolatos elvárások

- A vezetők kapcsolata a munkatársakkal

II. A sikeres szervezet ma

- Sikeres szervezet működésének jellemzői

- Munkatársak, szervezeti kultúra

- Változások és az ezekre való reagálás

II. A motiváció mint a munkakultúra fejlesztésének lehetősége

- Motiváció elméletek

- Értékrend, kultúra, stratégia

- Munkaerő megtartása, a munkatársakkal való foglalkozás minősége

- A magyar munkakultúra állapota és fejlesztésének lehetőségei

III. A csoportdinamika mint a munkahelyi hatékonyság fejlesztésének eszköze

- Alkalmazkodó készség, nyitottság, gyors reagálás a változásokra

- Konfliktusok a csoportban és a szervezet hierarchiájában és ezek kezelési módjai

- A változásokra való reagálás, változásmenedzsment

Terjedelme

10 óra

Elméleti órák száma

4 óra

Gyakorlati órák száma

6 óraÉrdekel, jelentkezem!Ajánlatot kérek!VáltozásmenedzsmentKonfliktus és StresszAsszertiv kommunikáció